2019: Samenloop voor hoop

Ons eerste maatschappelijk betrokken optreden was een concert eind juni 2019 tijdens de Samenloop voor hoop manifestatie in Apeldoorn.

Tijdens deze wandelestafette staan de deelnemers samen met lotgenoten stil bij kanker en vierden zij het leven. Dit evenement met zo’n mooi doel past precies binnen het beeld dat we hebben bij een maatschappelijk betrokken optreden.

Zeker toen bleek dat Willeke, een onze leden, zelf deelnam aan de wandelestafette, was de keus snel gemaakt.

Wat een goede keus bleek het te zijn. Na ons optreden hebben wij als een erehaag achter de sprekers gestaan. Wat een indrukwekkende verhalen van mensen die een geliefde zijn verloren. Een mooi en ontroerend samenzijn.

Na afloop met elkaar langs de lichtjes in het Mheenpark gewandeld. Fijn dat we hier een bijdrage aan hebben mogen leveren


© 2020-2024 |Popkoor Powerpop, Apeldoorn. Alle rechten voorbehouden