instagram

login

PowerPop heeft in 2014 de intentie uitgesproken om ieder jaar geld in te zamelen voor een nieuw goed doel. Door middel van het geven van optredens en het organiseren van activiteiten zamelen we geld in om aan het goede doel te schenken. Het doel wordt ieder jaar door de leden gekozen door middel van stemmen. En zoals altijd gelden de meeste stemmen.

In de Algemene Ledenvergadering van 22 maart jl. hebben de leden van PowerPop gestemd voor het goede doel voor 2017. De doelen worden voorgedragen door de leden. Er was dit jaar keus uit vier verschillende doelen.
De meeste stemmen vielen op het Hospice Apeldoorn.

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Hospice logo hospiceApeldoorn is een 'bijna-thuis-huis'. Ze richten hun zorg op mensen in de laatste periode van hun leven. Als de zorg thuis niet meer mogelijk is, bieden zij een alternatief. Een plek die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie. Dit alles dankzij de inzet van 70 vrijwilligers.

De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van professionele coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners samen één team vormen. Zij zijn het aanspreekpunt voor familie en naasten.

De Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn ondersteunt het werk van Hospice Apeldoorn financieel en materieel. Dit is als enige doelstelling van de Stichting in de statuten vastgelegd. De Stichting stelt zich ten doel gelden te verwerven voor de tekorten in de exploitatie.

Daar werkt PowerPop graag aan mee!

Hospice Apeldoorn zal binnenkort een cheque van 250 euro in ontvangst nemen namens PowerPop. In verband met de voorbereidingen op ons concert in 2018 worden dit jaar geen aparte acties gehouden.

Wil jij Hospice Apeldoorn ook financieel steunen? Ga naar www.hospiceapeldoorn.nl en kijk wat ze allemaal doen en hoe je ze kunt steunen. Of kom naar de activiteiten van PowerPop. Die kun je vinden in onze agenda.

 

 

Ga naar boven