Nieuwe voorzitter en secretaris voor PowerPop

Nieuwe voorzitter en secretaris voor PowerPop

PowerPop heeft een nieuwe voorzitter en secretaris. Na 5,5 jaar hebben Marga en Ineke het stokje overgedragen aan respectievelijk Sonja en Yvonne.

Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 18 mei. De wisseling van bestuurstaken werd volledig gesteund door de koorleden. Ook Christa voegde zich bij het bestuur, als algemeen lid. Er zijn nu vijf bestuursleden in totaal.

Tijdens de vergadering namen we ook een besluit over nieuwe kerstoptredens. Het is natuurlijk nog even afwachten hoe de rest van het jaar zich gaat ontwikkelen. Maar mocht de mogelijkheid zich voordoen, dan staan we er zeker voor open om in december weer op te treden met 'Merry Christmas' en 'Santa Claus is coming'! Ook het kiezen van een nieuw goed doel stond op de agenda. Welke dat is geworden? Dat zullen we zo snel mogelijk bekend maken...

Vanwege de coronamaatregelen vond ook de ALV digitaal plaats, via een programma voor videobellen. Toch werden Marga en Ineke uitgebreid in het zonnetje gezet! Beide dames werden tijdens de vergadering volledig verrast in hun eigen huis, met een grote bos bloemen. Twee partners van koorleden zaten in het 'complot'. Sonja hield daarna, als nieuwe voorzitter, een mooie speech. Zij omschreef haar twee mede-koorleden als 'verenigingsmensen in hart en nieren'. "In 22 jaar PowerPop zijn jullie de enigen die kunnen zeggen dat ze 5,5 jaar bestuurslid zijn geweest." Het jubileumconcert in 2018 en de dirigentswisseling in 2019 werden genoemd als mijlpalen waarbij zij als voorzitter en secretaris een belangrijke rol hebben gespeeld. Na de speech volgde een applaus vanuit het hele koor. Dat leverde een erg leuk gezicht op, met 38 videobeelden.


© 2020 Powerpop, Apeldoorn. Alle rechten voorbehouden